Publicaties en aanbevelingen

  • De BASO consensus-tekst over de aanpak bij obesitas is te bestellen via het secretariaat. De consensus wordt gratis aangeboden aan BASO leden, en is voor niet-BASO leden te verkrijgen na overschrijving van 30 Euro.
  • N.a.v. de Europese Dag tegen Obesitas kan u de BASO publicatie downloaden: ‘Voor een betere tegemoetkoming bij de behandeling van obesitas
  • BASO Clinical Practice Guidelines for the Metabolic and Nonsurgical Support of the Bariatric Surgery Patient: BasoClinicalPracticeGuidelines28012015