Artikels en aanbevelingen

  • BASO consensus 2010, te bestellen via het secretariaat. De consensus wordt gratis aangeboden aan BASO leden, en is voor niet-BASO leden te verkrijgen na overschrijving van 30 Euro.
  • 22/05/2015 – N.a.v. de Europese Dag tegen Obesitas kan u de BASO publicatie downloaden: ‘Voor een betere tegemoetkoming bij de behandeling van obesitas